Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

Partneři konference

Generální partner

LECO INSTRUMENTE Plzeň spol. s r.o.

Partneři

JEOL Ltd.

Metalco Testing, s.r.o.

Specion, s.r.o.

JD Dvořák, s.r.o.

TSI System s.r.o.

Anamet s.r.o.