Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů

16. ročník konference

Mariánské Lázně
3. – 5. září 2024

Záměr konference

Ústředním tématem je, podobně jako v minulých ročnících, uplatnění tradičních i moderních technik a metod zkoumání struktury materiálů při řešení příčin výrobních a provozních vad a havárií strojních dílů a konstrukcí. Akce je možností pro setkání pracovníků z oblasti materiálového výzkumu a zkušebnictví z České a Slovenské republiky, zapojení mladých odborníků do vědecké komunity a příležitost pro vzájemnou výměnu zkušeností z výzkumné praxe v dnešních podmínkách.

Tematické okruhy

Místo konání

Jednací jazyky

Příspěvky

Prezentace firem

Časový program

31. 5. 2024 – uzávěrka registrace a přihlášení příspěvků, včetně abstraktů – prodloužený termín
od 15. 5. 2024 – oznámení o přijetí příspěvků
31. 7. 2024 – zaslání příspěvků (pro publikování v elektronickém sborníku)
31. 8. 2024 – zaslání příspěvků (pro publikování v časopise)

Účastnický poplatek

do 15. 6. 2024od 16. 6. 2024
Účastník5300,- Kč6500,- Kč
Člen pořádající organizace (VZÚ Plzeň, FS ČVUT v Praze, ČSNMT, IA ČR)4800,- Kč6000,- Kč
Student Ph.D., senior (s aktivní účastí)3800,- Kč5000,- Kč
Doprovázející osoba (není účastník konference) jen obědy a společná večeře v hotelu Krakonoš3000,- Kč3500,- Kč

Bankovní informace potřebné k převodu poplatku na účet konference
Účet vedený u Komerční banky a.s., Dejvická 52, 160 59 Praha 6, Česká republika
Název účtu: ČVUT v Praze - Fakulta strojní, Technická 4, 160 07 Praha 6 – Dejvice,
IČO / DIČ: 68407700 / CZ68407700
Číslo účtu: 19-5505030267/0100
IBAN: CZ 4201 000 000195505030267
SWIFT = BIC: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: 840 840 2401
Do poznámky pro příjemce uveďte, prosím, jméno/a účastníka/ů.
Upozornění: Všechny bankovní poplatky hradí účastník konference (týká se plateb ze zahraničí).

Stravování

Sborník

Kontaktní adresa

Josef Kasl
Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.
Tylova 1581/46, 301 00 Plzeň
Tel: +420 371 430 760
e-mail: kasl@vzuplzen.cz